<< Powrót

 

Prof. Włodzisław Duch (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
Visualization for science policy makers.

 

 

PhD Theresa Velden (School of Information, University of Michigan): Mapping Scientific Communities: Opening the Black Box.

 

 

Michał Bojanowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW): Widzialne i niewidzialne “Niewidzialne Uniwersytety”: współpraca w nauce polskiej.

 

 

Bartosz Borucki (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW):
Wizualizacja Naukowa i Analiza Wizualna w pytaniach i odpowiedziach.

 

 

Dr Veslava Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu):
Krótkie wprowadzenie do wystawy plakatów „Places & Spaces: Mapowanie nauki”.

 

Prezentacje uczestników lightning talk session.

Joanna Szaflik (Uniwersytet Warszawski) – Wizualizacja danych za pomocą mapy leaflets na przykładzie projektu e-Blaustein;

Prof. Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Wizualizacja obrazów (na wybranych przykładach)prezentacja dostępna także na SlideShare;

dr Sylwia Siedlecka (Uniwersytet Warszawski) i Mirosław Ryszard MakowskiWizualizacja, humanistyka a nadmiar źródeł w epoce cyfrowej;

Maja Starakiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) – Świat zamknięty – esej wizualny o estetyce i nauce średniowiecza;

Dr Monika Matusiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Polityka oparta na faktach – prezentacja danych naukowych w sposób czytelny dla praktyków;

Dr Piotr Migdał (freelancer / DELab UW / CeNT UW) – Interaktywne grafy do wizualizacji podobieństw i koincydencji;

Dr Piotr Malak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Unstandardised standards – free use of meta data and data retrieval, on the experience of mining Polish digital humanities sets.