18 września 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja „Wizualizacja dla nauki”.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji i argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych oraz polityki naukowej, zaprezentowanie prowadzonych w Polsce i za granicą badań nad problematyką wizualizacji nauki, rozwijającej się pod wpływem nowych mediów audiowizualnych, zmieniających relacje tekstu, obrazu i dźwięku w różnych fazach badań naukowych oraz nawiązanie kontaktów między pasjonatami wizualizacji wśród naukowców, statystyków i studentów.

Filmowe podsumowanie konferencji „Wizualizacja dla nauki”:

Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacjami prelegentów, do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji oraz galerii zdjęć wystawy towarzyszącej “Places and Spaces”.

Organizatorzy: Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

logo_lectoriumWydział-Historyczny