Głównym założeniem serwisu jest otwarcie na inne instytucje naukowe i badawcze. Wszystkie jednostki, które przyłączą się do Lectorium będą reprezentowane na takich samych prawach i warunkach.

Oferta współpracy skierowana jest do jednostek uniwersyteckich i instytucji naukowych:

  • nieposiadających repozytoriów instytucjonalnych

Nowy członek Lectorium uzyska możliwość lokalnego administrowania i redagowania zasobami swojej jednostki, łącznie z możliwością umieszczania materiałów swoich pracowników w ich imieniu.

  • prowadzących repozytoria instytucjonalne

Istnieje możliwość nawiązania współpracy dzięki implementowanemu protokołowi OAI-PMH umożliwiającemu wymianę metadanych z innymi – polskimi i zagranicznymi – zasobami sieciowymi. Pliki będą pobierane przez czytelników Lectorium z oryginalnej lokalizacji. Pomoże to zwiększyć statystyki repozytorium instytucjonalnego przy jednoczesnym uzyskaniu reprezentacji opisów bibliograficznych i metadanych także w repozytorium dziedzinowym.

Logo OAI-PMH OAI-PMH Lectorium