<< Powrót

 

Program konferencji w PDF


Prowadzący: Prof. Jan Fazlagić

9.00-9.30 Kawa i rejestracja uczestników

9.30-9.45 Otwarcie i przywitanie gości

9.45-10.15 Prof. Włodzisław Duch (Podsekretarz Stanu w MNiSW): Visualization for science policy makers.

Abstract: CRIS – a current research information system – stores and helps to manage data about research conducted at scientific institution, in a whole country, or even on a global scale. Information should be collected first in the digital form. Many repositories are now under development in Poland, storing open access texts, data, bibliographies, citations and other information. Visualization techniques may then be used to summarize and understand this data, showing the current situation in different branches of science, pointing hot topics, opportunities for collaboration and funding, helping to find people sharing similar interest. Many such tools have been created by commercial companies, for example InCites and Converis by Thomson Reuters, or SciVal by Elsevier. Software tools are created by various communities, such as EuroCRIS, Symplectic Elements and Dimensions, Pivot, SPIN, VIVO, etc.  Some remarks on what kind of visualization is need and what kind of systems are in development or are planned to be developed will be made.

10.15-11.00 Dr Andrea Scharnhorst (DANS – KNAW): Why do we need science maps – and can we actually make them?

Abstract: Visualization of scientific information in science and knowledge maps is part of a wider trend of visual information processing and management. Other parts of this movements are infographics, visual and cultural analytics, the visualisation of complexity and a like. The exhibition “Places and Spaces” – on display at this event – has for the past 10 years documented the progress of the field. The 100 maps of the exhibit are grouped under different topics. “Science Maps as Visual Interfaces to Digital Libraries” or “Science Maps for Science Policy Makers” represent also use cases for maps. This talk gives an overview about the work of the large scientific community, partly funded in the current European COST Action TD1210 Knowescape. Using examples we discuss requirements to make good science maps, limits of current mapping activities, and steps towards useful and used maps.

11.00-11.45 PhD Theresa Velden (School of Information, University of Michigan): Mapping Scientific Communities: Opening the Black Box.

Abstract: The increasing online availability of scholarly corpora along with the emergence of sophisticated algorithms for the analysis of complex networks and the wide availability of advanced user-friendly visualization tools present unprecedented opportunities for visualizing and studying scholarly communities. This makes it possible to develop science mappings that visualize characteristic features and the evolution of scientific communities. Such mappings are promising tools for researchers who study those communities, funding agencies who seek to understand outcomes of funding, policy makers who aim to understand the effect of science policy, and given increasingly interdisciplinary research contexts also scientists who seek to orient themselves about research trends and collaboration opportunities in other fields. In this talk, I will show how scientific community mappings provide insights into how different scientific communities produce scientific knowledge and discuss the challenges of producing meaningful maps and interpretations.

11.45-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13.00 Z warsztatu badawczego – Michał Bojanowski (ICM UW): Widzialne i niewidzialne “Niewidzialne Uniwersytety”: współpraca w nauce polskiej.

Abstrakt: Świat nauki, naukowcy oraz charakter pracy naukowej składają się na fascynujący system społeczny, w którego funkcjonowaniu różne normy, hierarchie organizacyjne i statusowe mieszają się z konkurencją i współpracą. Szczególnie współpraca pomiędzy naukowcami wydaje się mieć istotne znaczenie jako mechanizm pozwalający na łączne korzystanie z różnego rodzaju wyspecjalizowanych zasobów. Sieci istniejącej współpracy stanowią tzw. “Niewidzialny(-e) Uniwersytet(y)”. Przedstawimy wybrane wyniki realizowanego aktualnie projektu dotyczącego konkurencji i współpracy w nauce polskiej, m.in.: jak odkrywać “Niewidzialny Uniwersytet” i jak wygląda on w Polsce oraz jakich istotnych zjawisk badając “Niewidzialny Uniwersytet” tradycyjnymi metodami nie poznamy.

13.00-13.30 Bartosz Borucki (ICM UW): Wizualizacja Naukowa i Analiza Wizualna w pytaniach i odpowiedziach.

Abstrakt: Wizualizacja Naukowa i Analiza Wizualna to jedne z głównych działów szerokiej dziedziny jaką jest wizualizacja. To konkretne metody i narzędzia służące naukowcom nie tylko do prezentacji danych, ale też wydobycia kluczowej informacji. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań z zakresu tej dziedziny – rozważymy jej miejsce w na mapie nauki, spojrzymy na stoją ce przed nią wyzwania i dostępne rozwiązania.

13.30-13.45 Dr Veslava Osińska (UMK, Toruń): Krótkie wprowadzenie do wystawy plakatów „Places & Spaces: Mapowanie nauki”.

13.45-14.45 Obiad połączony z oglądaniem wystawy

14.45-16.00 Lightning talk session:

Joanna Szaflik (UW) – Wizualizacja danych za pomocą mapy leaflets na przykładzie projektu e-Blaustein; prof. Andrzej Radomski (UMCS) – Wizualizacja obrazów (na wybranych przykładach); Dariusz Banek (Wydział Historyczny UW) – Dawne polskie projekty wizualizacji historii; dr Sylwia Siedlecka (UW) i Mirosław Ryszard MakowskiWizualizacja, humanistyka a nadmiar źródeł w epoce cyfrowej; Martyna Zarzycka (Akademia Obrony Narodowej) – Znaczenie komunikacji interpersonalnej w szkole wyższej; Maja Starakiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) – Świat zamknięty – esej wizualny o estetyce i nauce średniowiecza; Marta Smoleń-Sidyk (UMCS) – Visual Storytelling we współczesnej cyfrowej narracji historycznej; dr Monika Matusiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Polityka oparta na faktach – prezentacja danych naukowych w sposób czytelny dla praktyków; dr Piotr Migdał (freelancer / DELab UW / CeNT UW) – Interaktywne grafy do wizualizacji podobieństw i koincydencji; Marta Czarnocka-Cieciura (UJ) – Interaktywne histogramy wyników matur z użyciem R i Shiny; – Eliza Kowal (UWr.) – Mapowanie teorii komunikacji – projekt dydaktyczny; Róża Majzner (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Obrazowanie trudności związanych z niepełnosprawnością na potrzeby kształcenia pedagogów specjalnych; dr Piotr Malak (UMK) – Unstandardised standards – free use of meta data and data retrieval, on the experience of mining Polish digital humanities sets.

16.00-16.15 Przerwa na kawę

16.15-17.45 Dyskusja panelowa: Jak wizualizacja może wspierać usprawnienie polskiej nauki. Uczestnicy: dr hab. Przemysław Biecek, dr Grzegorz Osiński, dr Veslava Osińska, prof. Andrzej Radomski, dr Andrea Scharnhorst, prof. Theresa Velden, prof. Borys Wróbel. Moderator: dr Małgorzata Bonikowska (ThinkTank).

17.45-18.00 Podsumowanie konferencji