Jeżeli tylko istnieje prawna możliwość,  rekomendujemy deponowanie tekstów na jednej z dwóch najbardziej otwartych licencji:

Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Licencja dająca najszersze swobody licencjobiorcy. Pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła, a także tworzenie utworów zależnych, jednak przy konieczności oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY.
Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła a także tworzenie utworów zależnych, jednak przy konieczności oznaczenia autorstwa, źródła, rodzaju licencji oraz udzielenia na utwory zależne takiej samej licencji (CC-BY-SA). Pełne postanowienia licencji CC BY-SA.

 

Deponowanie w Lectorium możliwe jest również na poniższych zasadach:

Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła a także tworzenie utworów zależnych jedynie w celach niekomercyjnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-NC.
Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła a także tworzenie utworów zależnych jedynie w celach niekomercyjnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła, rodzaju licencji oraz udzielenia na utwory zależne takiej samej licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-NC-SA.
Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła jednak bez możliwości tworzenia utworów zależnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-ND.
Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła jednak bez możliwości tworzenia utworów zależnych i jedynie w celach niekomercyjnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-NC-ND.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Dzieło może być wykorzystywane i cytowane zgodnie z przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa autorskiego. Oznacza to, że dzieło  można przeczytać, pobrać i bezpłatnie wykorzystywać na własne potrzeby. Dzieło to można dla siebie (i osób bliskich) skopiować, ale nie można go nigdzie opublikować. Cytowanie wymaga bezwzględnie podania źródła (tzw. prawo cytatu), a wszelkie inne sposoby wykorzystania (np. tworzenie dzieł zależnych) wymagają zgody autora treści i/lub wydawcy.
Domena publiczna. Domena publiczna obejmuje dzieła nigdy nie objęte prawem autorskim, albo takie do których prawa wygasły z uwagi na upływ czasu (lub w inny sposób zostały spod tych praw wyłączone – np. materiały urzędowe). Praw do utworów z domeny publicznej po prostu nie ma, więc dysponować nimi może każdy. Oczywiście nie można nimi dysponować w sposób całkowicie dowolny – nie można na przykład przypisywać sobie ich autorstwa, naruszać ich integralności sugerując, że przygotowana przez kogoś modyfikacja to oryginał itd.
Creative Commons Zero. Przekazanie do Domeny Publicznej. Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata. Pełne postanowienia licencji CC zero.