1. Lectorium zapewnia widoczność w największej wyszukiwarce tekstów naukowych –  Google Scholar, która jest źródłem danych m. in. dla baz takich  jak Web of Science czy Scopus oraz programów typu Publish or Perish, będących źródłem informacji o indeksie Hirscha i liczbie cytowań, branych pod uwagę przez instytucje przyznające granty badawcze. Upowszechnienie wyników prowadzonych badań poprzez Lectorium:
  • przełoży się na wzrost cytowalności pracy,
  • zwiększy oddziaływanie pracy,
  • pomoże zwiększyć widoczność w sieci i dotrzeć do szerszego grona odbiorców,
  • ułatwi komunikowanie się ze środowiskiem naukowym.
 2. Repozytorium umożliwia  sporządzanie osobistego archiwum prac i długoterminowego ich przechowywania (oraz udostępniania) w jednym miejscu – choć nie musi to być miejsce jedyne. Dodatkową wartością jest możliwość śledzenia statystyk pobrań poszczególnych plików.
  Na stronie repozytorium dostępne są do ściągnięcia bezpłatne programy i aplikacje służące do przeglądania wszystkich rodzajów deponowanych plików. W razie znaczących zmian, zachodzących z czasem w popularnych formatach, pliki będą masowo konwertowane na nowszy format.
 3. Dla osób posiadających swoje prace tylko w wersji drukowanej redakcja Lectorium oferuje pomoc w digitalizacji, opracowaniu i deponowaniu.