Repozytorium umożliwia gromadzenie i prezentowanie następujących zasobów:

  • artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych;
  • preprinty i postprinty artykułów naukowych;
  • rozprawy i dysertacje stanowiące podstawę uzyskania tytułów zawodowych lub stopni naukowych;
  • monografie, prace zbiorowe lub rozdziały książek naukowych;
  • materiały konferencyjne (w tym prezentacje) oraz materiały typu working papers;
  • materiały będące spuścizną wybitnych naukowców (materiały robocze, zapiski, niedokończone teksty, konspekty, kwerendy, itp.);
  • raporty i cząstkowe monografie, powstające w wyniku prowadzonych projektów/grantów naukowych;
  • bazy danych w formatach możliwych do otwarcia na komputerze czytelnika;
  • materiały graficzne (np. dokumentacja zdjęciowa wykopalisk);
  • materiały multimedialne (dokumentacja video, nagrania wykładów, itp.).

Materiały można deponować w najpopularniejszych formatach tekstowych, graficznych i multimedialnych.