Instrukcja deponowania materiałów w “Lectorium”

(w każdej chwili proces deponowania można przerwać i powrócić do niego w bardziej dogodnej chwili)

 1. Przygotuj wersję elektroniczną pracy, którą chcesz zdeponować:
  • Lectorium obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty plików tekstowych, graficznych i multimedialnych (pdf*, doc, docx, odt, rtf, txt, ppt, pptx, pps, ppsx, xls, jpg, tiff, gif, avi, mp3, mped4, itd.)
  • maksymalny rozmiar pojedynczego pliku jaki można załączyć to 150 MB,
  • nazwa pliku powinna być krótka: autor (inicjały, nazwisko)-tytuł (3 pierwsze słowa, bez polskich znaków i bez spacji), np. J.Przypadek-Historia_kresow_wschodnich

  *Pliki PDF powinny zawierać warstwę tekstową. W uproszczeniu oznacza to, że tekst powinien być możliwy do zaznaczenia kursorem myszki. Możliwość przeszukiwania pełnotekstowego umożliwia indeksowanie dokumentu przez wyszukiwarki internetowe.

 2. Wejdź na stronę http://lectorium.edu.pl i kliknij przycisk “Dodaj do repozytorium”.
 3. Zaloguj się, a jeśli nie masz konta zarejestruj się (na Twój adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny).
 4. Wybierz kolekcję. Jako kolekcję wybierz nazwę instytucji, przy której jesteś afiliowany. Jeżeli Twojej instytucji nie ma na liście, wybierz Instytucja > Inna a w dalszej części procesu dodawania koniecznie wypełnij pole Afiliacja. Twoja instytucja zostanie dodana do listy przez redakcję repozytorium.
 5. Wybierz odpowiednią dziedzinę i rodzaj dokumentu oraz wypełnij pola opisu bibliograficznego. Im dokładniej wypełnisz wszystkie pola, tym łatwiej będzie można wyszukać Twoją pracę w internecie.
  Oto pola które będziesz miał do wypełnienia:

  • autor/autorzy pracy wraz z ich afiliacjami,
  • tytuł główny i inne tytuły,
  • data wydania lub publicznego udostępnienia pozycji (jeżeli deponujesz pracę przedtem nieudostępnioną, wpisz datę zdeponowania pracy w repozytorium),
  • wydawca
  • źródło – dane źródła w którym z którego pochodzi dodawana pozycja (w przypadku artykułu z czasopisma lub fragmentu książki),
  • ISBN, ISSN, ISMN i inne identyfikatory pozycji,
  • język oryginału deponowanej pozycji,
  • słowa kluczowe – bardzo ważny element metadanych – zalecamy podanie słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
  • streszczenie – zalecamy dodanie abstraktu w języku polskim i angielskim
  • identyfikator projektu – jeżeli praca jest wynikiem sponsorowanych badań, można tu podać: fundatora, program i identyfikator grantu,
  • opis dodatkowy,
  • alternatywna lokalizacja – w przypadku, gdy praca była już udostępniana online, podaj link.
 6. Dołącz plik/pliki (pamiętaj, maksymalnie 150 MB!).
 7. Sprawdź i zatwierdź wprowadzone dane.
 8. Wybierz licencję, która określi zasady korzystania z deponowanych przez Ciebie treści. Przeczytaj informacje na temat licencji i praw autorskich.
 9. Kliknij “Zdeponuj”. Opis dodanej pozycji zostanie sprawdzony przez Redakcję.Kiedy praca zostanie zaakceptowana i zarchiwizowana w Lectorium, dostaniesz powiadomienie drogą mailową, wraz z identyfikatorem URI, który odtąd będziesz mógł używać przy cytowaniu pracy.