Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło strategię otwartego dostępu (OD) do treści naukowych.

Projekt dokumentu o otwartym dostępie ministerstwo  przyjęło we wrześniu. Powstał on przy wsparciu Zespołu doradczego ds. otwartego dostępu do treści naukowych. W jego skład weszli eksperci z instytucji zainteresowanych tym zagadnieniem: bibliotek, uczelni, jednostek naukowych, redakcji czasopism naukowych i wydawnictw naukowych.

Po konsultacjach społecznych i uwagach środowiska naukowego, ministerstwo przygotowało dokumentKierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Program niesie zalecenia dla jednostek badawczych i agencji finansujących badania, a także dla MNiSW.

Rekomendowane jest m.in. zamieszczanie w otwartym dostępie publikacji powstałych w wyniku finansowania ze środków publicznych w otwartych repozytoriach, udostępnianie danych badawczych w ramach OD, tworzenie repozytoriów takich danych oraz upowszechnianie informacji i szkolenia na temat OD przez NCN, NCBR i inne podmioty. Zgodnie z zaleceniami, instytucje finansujące badania oraz uczelnie i jednostki naukowe powinny określić własne polityki OD, które będą zobowiązywać naukowców do publikowania w OD.

MNiSW ma koordynować współpracę NCN, NCBR, PAN, KRASP i RGIB w zakresie otwartego dostępu oraz przechodzenie polskich czasopism naukowych na OD.

Zgodnie z planem ministerstwa, polityka otwartego dostępu będzie wprowadzana stopniowo – początkowo zobowiązania w zakresie OD będą zaleceniami, później stosowanie OD powinno stać się obowiązkowe.

Źr. MNiSW