Lectorium to otwarte dziedzinowe repozytorium naukowe, umożliwiające przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi. Powstało na wzór najbardziej znanych tego typu repozytoriów funkcjonujących w naukach ścisłych.

Wszystkie utwory deponowane w Lectorium dostępne są w modelu Open Access, czyli dostępne są bezpłatnie i bez konieczności logowania. Dokładny zakres swobody korzystania z publikacji określa autor danego dzieła.

Lectorium działa w ramach klasycznego modelu opartego o samoarchiwizację materiałów przez autorów, ale umożliwia także dostarczanie treści przez instytucje. Dowiedz się więcej na temat współpracy.

Materiały w Lectorium prezentowane są w sześciu głównych działach tematycznych:

  • historia,
  • archeologia,
  • historia sztuki,
  • bibliologia i informacja naukowa,
  • etnologia i antropologia kulturowa,
  • muzykologia.

Celem Lectorium jest zwiększenie widoczności prac polskich humanistów oraz wzrost efektywności komunikacji naukowej poprzez umożliwienie łatwiejszego i szybkiego zapoznawania się z najnowszymi wynikami badań. Dostęp do pełnych tekstów ułatwia i inicjuje powstawanie kolejnych prac, zwiększa skuteczność kwerend badawczych oraz umożliwia zapoznanie się z najnowszymi tematami podejmowanymi przez różne ośrodki naukowe. Repozytorium ma szanse stać się najdogodniejszą i najszybszą powszechną formą komunikowania wyników badań, poddawania ich krytycznej analizie i weryfikacji. Przyczynkiem do tego jest możliwość zamieszczania m. in. preprintów jak i postprintów, co pozwala ominąć, w niektórych przypadkach wieloletnie, oczekiwania na publikację.

Lectorium jest wspólnym projektem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Dowiedz się więcej na temat Polityki dostępności.