Wraz z Koalicją Otwartej Edukacji (KOED) zapraszamy na szkolenie z podstaw prawa autorskiego w działalności naukowej. Podczas spotkania odbędzie się również prezentacja Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM połączona z warsztatami dotyczącymi deponowania swoich prac oraz korzystania z dziedzinowego repozytorium.

Szkolenie i warsztaty odbędą się 17 września w godzinach 16:00-19:00 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79.

Szkolenie z prawa autorskiego obejmie m.in. umowy prawnoautorskie, modele otwartego dostępu i korzystania z licencji Creative Commons w publikowaniu naukowym i działalności dydaktycznej. Spotkanie poprowadzą Dominik Purchała (Instytut Historyczny UW, Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW Klio) oraz Marcin Wilkowski (Fundacja Nowoczesna Polska, Koalicja Otwartej Edukacji). Wstęp wolny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wiedzą o prawnych i technicznych rozwiązaniach wspierającymi publikowanie w modelu open access oraz chcących lepiej zabezpieczać swoje prawa w relacjach z wydawnictwami naukowymi i redakcjami czasopism.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie: bit.ly/warsztaty_szczecin

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia.