W repozytorium można publikować utwory naukowe, niezależnie od tego, czy zostały już opublikowane gdzie indziej czy nie. Autor musi jedynie dopilnować, aby późniejsze umowy wydawnicze, zawierane już po udostępnieniu utworu w repozytorium, nie pozbawiły go prawa do tego udostępniania. Dla porządku przypominamy, że nie można oczywiście umieszczać cudzych niepublikowanych prac (byłoby to nie tylko naruszenie praw majątkowych, ale też prawa osobistego do decydowania o pierwszej publikacji).
Masz więcej wątpliwości? Zajrzyj do działu Warto wiedzieć.